Standard Svensk standard · SS-EN 13205-6:2014

Arbetsplatsluft - Bedömning av prestanda på provtagare för att mätning av koncentrationen luftburna partiklar - Del 6: Transport- och hanteringstest

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13205-6:2014

Arbetsplatsluft - Bedömning av prestanda på provtagare för att mätning av koncentrationen luftburna partiklar - Del 6: Transport- och hanteringstest
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a performance test of loaded collection substrates for samplers for the inhalable, thoracic or respirable aerosol fractions and, as alternative, a handling test, both for testing transport losses of aerosol sampler substrates under prescribed conditions in order to calculate the expanded uncertainty of a measuring procedure according to EN 13205 1:2012, Annex A . The transport test involves shipping loaded substrates with ordinary mail, whereas the handling test uses a shaker.
This part of EN 13205 applies to all samplers used for the health-related sampling of particles in workplace air.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13205-6:2014

Arbetsplatsluft - Bedömning av prestanda på provtagare för att mätning av koncentrationen luftburna partiklar - Del 6: Transport- och hanteringstest
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel: Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 6: Transport and handling tests

Artikelnummer: STD-102350

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13205