Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13649:2015

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av enskilda gasformiga organiska föreningar - Metod med aktivt kol följt av lösningsmedelsextraktion eller termisk desorption

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13649:2015

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av enskilda gasformiga organiska föreningar - Metod med aktivt kol följt av lösningsmedelsextraktion eller termisk desorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification specifies procedures for the sampling, preparation and analysis of individual volatile organic compounds (VOCs) in waste gas, such as those arising from solvent using processes. Sampling occurs by adsorption on sorbents, preparation by solvent extraction or thermodesorption and analysis by gas chromatography. Examples of individual VOC are given in relevant industry sector BAT Reference documents (BREFs). The results obtained are expressed as the mass concentration (mg/m3) of the individual gaseous organic compounds. This document is suitable for measuring individual VOCs whose ranges vary depending on compound and test method, refer to Annex B and C. This Technical Specification may be used to meet the monitoring requirements of the Industrial Emission Directive (IED) and associated supporting documents. This Technical Specification is not suitable for measuring total organic carbon (TOC). For the measurement of the mass concentration of total organic carbon then EN 12619 [3] is applicable.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13649:2015

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av enskilda gasformiga organiska föreningar - Metod med aktivt kol följt av lösningsmedelsextraktion eller termisk desorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption

Artikelnummer: STD-105496

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-11

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 13649 , SS-EN 13649