Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14956

Luftkvalitet - Utvärdering av en mätprocedurs lämplighet genom att jämföra med en krävd mätosäkerhet (ISO 14956:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14956

Luftkvalitet - Utvärdering av en mätprocedurs lämplighet genom att jämföra med en krävd mätosäkerhet (ISO 14956:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies, for the field of air quality measurement procedures, the: - estimation of measurement uncertainty from actual or claimed values of all important performance characteristics of a method under stationary conditions; - assessment of whether or not specified values for these performance characteristics comply with the required quality of a measured value at a stated measurand value; - evaluation of the applicability of the measurement method based on laboratory performance and confirmatory field test; - establishment of requirements on dynamic behaviour of instruments. This International Standard is applicable to measurement procedures whose output is a defined time average.

Ämnesområden

Allmänt (13.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14956

Luftkvalitet - Utvärdering av en mätprocedurs lämplighet genom att jämföra med en krävd mätosäkerhet (ISO 14956:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Luftkvalitet, SIS/TK 423

Internationell titel: Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (ISO 14956:2002)

Artikelnummer: STD-32953

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 31