Standard Svensk standard · SS-EN 60839-11-1 AC 1

Larmsystem - Passerkontrollsystem - Del 11-1: Fordringar på system och utrustning

Status: Gällande

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3336649

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-10

Antal sidor: 2

Korrigerar: SS-EN 60839-11-1