Standard Svensk standard · SS-EN 60839-11-1

Larmsystem - Passerkontrollsystem - Del 11-1: Fordringar på system och utrustning

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 60839-11-1 AC 1

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Alarm and electronic security systems - Part 11-1: Electronic access control systems - System and components requirements

Artikelnummer: STD-3336018

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-02-19

Antal sidor: 59

Ersätter: SS-EN 50133-1 , SS-EN 50133-1 C 1 , SS-EN 50133-1 A 1 , SS-EN 50133-2-1