Standard Svensk standard · SS 4470640-7

Larmsystem - Trygghetslarm - Del 7: Tillämpningsanvisningar

Status: Gällande

Omfattning
Standarden ger rekommendationer till dig som tillhandahåller tjänster (och dina eventuella underleverantörer) för att ge fungerande och effektiva rutiner för installation, provning, drift och underhåll av trygghetslarmsystem, inklusive tekniska anordningar, och för organisering av hjälpen.

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320) Elinstallatörer Tele (29.022)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Artikelnummer: STD-3331685

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-23

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 50134-7