Standard Svensk standard · SS-ISO 11465

Markundersökningar - Bestämning av torrsubstans och vattenkvot - Gravimetrisk metod

Status: Gällande

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of dry matter and water content on a mass basis - Gravimetric method

Artikelnummer: STD-17216

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-15

Antal sidor: 8