Standard Svensk standard · SS-ISO 11265

Markundersökningar - Bestämning av den elektriska konduktiviteten

Status: Gällande

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity

Artikelnummer: STD-18317

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-19

Antal sidor: 8