Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16720:2007

Markundersökningar - Förbehandling av prover genom frystorkning för efterföljande analys (ISO 16720:2005)

Status: Gällande

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Pretreatment of samples by freeze-drying for subsequent analysis (ISO 16720:2005)

Artikelnummer: STD-60469

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-12

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-ISO 16720:2005