Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11276:2014

Markundersökningar - Bestämning av porvattentryck (Vattenbindande tryck) - Tensiometermetod (ISO 11276:1995)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11276:2014

Markundersökningar - Bestämning av porvattentryck (Vattenbindande tryck) - Tensiometermetod (ISO 11276:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Describes methods for the determination of pore water pressure (point measurements) in unsaturated and saturated soil using tensiometers. Applicable for in situ measurements in the field and, e. g. soil cores, used in experimental examinations.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20) Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11276:2014

Markundersökningar - Bestämning av porvattentryck (Vattenbindande tryck) - Tensiometermetod (ISO 11276:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of pore water pressure - Tensiometer method (ISO 11276:1995)

Artikelnummer: STD-101569

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-30

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 11276