Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23470:2018

Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med användning av hexamminkobolttrikloridlösning (ISO 23470:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23470:2018

Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med användning av hexamminkobolttrikloridlösning (ISO 23470:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of cation exchange capacity (CEC) and the content of exchangeable cations (Al, Ca, Fe, K, Mg Mn, Na) in soils using a hexamminecobalt(III)chloride solution as extractant. For soils containing calcium carbonate a calcite saturated hexamminecobalt(III)chloride solution is specified particularly for determination of exchangeable Ca. This document is applicable to all types of air-dry soil samples which have been prepared according to ISO 11464.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23470:2018

Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med användning av hexamminkobolttrikloridlösning (ISO 23470:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations using a hexamminecobalt trichloride solution (ISO 23470:2018)

Artikelnummer: STD-80007305

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-10-17

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 23470:2011