Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11508:2017

Markundersökningar - Bestämning av partikeldensiteten (ISO 11508:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11508:2017

Markundersökningar - Bestämning av partikeldensiteten (ISO 11508:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 11508:2017 specifies two methods for the determination of particle density of soils calculated from the mass and the volume of soil particles. The first method (4.1) is applicable to fine soil (<2 mm diameter) and the second method (4.2) is applicable to both porous and nonporous gravel and stones (>2 mm diameter). The particle density can be used for the calculation of the proportion of solids and of the porosity of soil layers in combination with the procedure given in ISO 11272.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11508:2017

Markundersökningar - Bestämning av partikeldensiteten (ISO 11508:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of particle density (ISO 11508:2017)

Artikelnummer: STD-8029893

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-28

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 11508:2014