Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25177:2011

Markundersökningar - Beskrivning av markområden (ISO 25177:2008)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 25177:2019

Omfattning
This International Standard is a guide for describing the soil and its environmental context at a given site. Sites can be natural, near-natural, urban or industrial. It is important to realize that a number of soil samples can be taken at a site to support the soil description. The information provided by the descriptions in this International Standard provides the context for the presentation of results from analyses undertaken on soil samples.

NOTE 1 It might not be possible or necessary to record data under all the headings listed in these descriptions.

NOTE 2 Overall guidance for presentation of information from soil surveys is given in ISO 15903.

Ämnesområden

Allmänt Jordkvalitet (13.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80890

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 25177:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 25177:2019