Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16133:2019

Markundersökningar - Vägledning för upprättande och underhåll av övervakningsprogram (ISO 16133:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives general guidance on the selection of procedures for the establishment and maintenance of programmes for long-term monitoring of soil quality. It takes into account the large number of objectives for soil-monitoring programmes. This document is intended to help provide a basis for dialogue between parties which might be involved in a monitoring scheme.

Ämnesområden

Allmänt Jordkvalitet (13.080.01) Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes (ISO 16133:2018)

Artikelnummer: STD-80009147

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 16133:2011