Standard Svensk standard · SS-ISO 9241-971:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 971: Tillgänglighet av taktila/haptiska interaktiva system (ISO 9241-971:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9241-971:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9241-971:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 971: Tillgänglighet av taktila/haptiska interaktiva system (ISO 9241-971:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides both general and specific ergonomic requirements and recommendations for accessible tactile/haptic interactive systems, including accessible tactile/haptic interactions.
This document provides guidance for increasing the accessibility of interactive systems making use of tactile/haptic input/output modalities such as gestures, vibration, and force feedback. The guidance provided also supports alternative input modalities and the use of different output representations.
This document provides guidance for tactile/haptic interactions that is applicable to a variety of interactive systems, including assistive technologies (AT).

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9241-971:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 971: Tillgänglighet av taktila/haptiska interaktiva system (ISO 9241-971:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Std Miljö & Konsument

Internationell titel: Ergonomics of human-system interaction — Part 971: Accessibility of tactile/haptic interactive systems (ISO 9241-971:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80028066

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-03-10

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 9241-971:2022