Standard ISO standard · ISO 9241-6

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 6: Guidance on the work environment

Status: Gällande

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-615971

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-20

Antal sidor: 32