Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8253-1

Akustik - Audiometriska undersökningsmetoder - Del 1: Grundläggande tonaudiometri med luft- och benledning (ISO 8253-1:1989)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8253-1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8253-1

Akustik - Audiometriska undersökningsmetoder - Del 1: Grundläggande tonaudiometri med luft- och benledning (ISO 8253-1:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8253-1

Akustik - Audiometriska undersökningsmetoder - Del 1: Grundläggande tonaudiometri med luft- och benledning (ISO 8253-1:1989)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry (ISO 8253-1:1989)

Artikelnummer: STD-23399

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-28

Antal sidor: 37

Ersätts av: SS-EN ISO 8253-1:2010