Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN ISO 389-1

Akustik - Referensnivå för kalibrering av utrustning för audiometri - Del 1: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner och supraaurala hörtelefoner (ISO 389-1:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 389-1:2018
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:1998)

Artikelnummer: STD-28583

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-08-18

Antal sidor: 1

Ersätter: SS-EN ISO 389

Ikraftsätter: SS-ISO 389-1

Ersätts av: SS-EN ISO 389-1:2018