Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-1

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 1: Strategi för bullerbegränsning (ISO 11690-1:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11690-1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-1

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 1: Strategi för bullerbegränsning (ISO 11690-1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-1

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 1: Strategi för bullerbegränsning (ISO 11690-1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:1996)

Artikelnummer: STD-20070

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 11690-1:2020