Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-1

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 1: Strategi för bullerbegränsning (ISO 11690-1:1996)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11690-1:2020

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:1996)

Artikelnummer: STD-20070

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 11690-1:2020