Standard Svensk standard · SS-ISO 11599:2011

Bestämning av gasporositet och gaspermeabilitet hos vätskeformiga bindemedel som innehåller inbäddat radioaktivt avfall (ISO 11599:1997, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11599:2011

Bestämning av gasporositet och gaspermeabilitet hos vätskeformiga bindemedel som innehåller inbäddat radioaktivt avfall (ISO 11599:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes the principles and methodologies of measuring both gas open porosity andpermeability of hydraulic binder-based matrices used for immobilization of radioactive waste. The measurementscan be carried out by using different apparatus designed and constructed on the basis of a few recommendedcharacteristics. The measurements can be performed on samples prepared in a laboratory or taken from industrialproduction. Samples can be obtained by moulding or by coring a block.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Kärnkraftanläggningar, säkerhet (27.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11599:2011

Bestämning av gasporositet och gaspermeabilitet hos vätskeformiga bindemedel som innehåller inbäddat radioaktivt avfall (ISO 11599:1997, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Determination of gas porosity and gas permeability of hydraulic binders containing embedded radioactive waste (ISO 11599:1997, IDT)

Artikelnummer: STD-80906

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 28