Standard Svensk standard · SS-EN 840-3:2012

Mobila avfallsbehållare - Del 3: Behållare med fyra hjul och volymer upp till 1300 l, med kupat lock, för tapp- och/eller kamlyftanordningar - Mått och utförande

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 840-3:2020
Omfattning
This European Standard specifies dimensions and design requirements of mobile waste and recycling containers with 4 wheels, with dome lid(s) and capacity up to 1 300 l to be used by trunnion and/or comb lifting device.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för avfallshantering, SIS/TK 252

Internationell titel: Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design

Artikelnummer: STD-88331

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-12-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 840-3:2004

Ersätts av: SS-EN 840-3:2020