Standard Svensk standard · SS-EN 16811-2:2016

Utrustning för vinterunderhåll - Avisningsmedel - Del 2: Kalciumklorid och Magnesiumklorid - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the essential requirements of calcium chloride and magnesium chloride for spreading on roads for winter maintenance and includes tests of these requirements. The requirements are specified for calcium chloride and magnesium chloride in solid form and in water solution, which is delivered to the customer.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Kylande antifrostmedel (71.100.45)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8022116

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-23

Antal sidor: 40