Standard Svensk standard · SS-EN 15170:2008

Karaktärisering av slam - Bestämning av kalorimetrisk värmevärde

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the gross calorific value of sludge at constant volume and at the reference temperature 25 °C in a bomb calorimeter calibrated by combustion of certified benzoic acid.

The result obtained is the gross calorific value of the sample at constant volume with both the water of the combustion products and the moisture of the sludge as liquid water. In practice, sludges are burned at constant (atmospheric) pressure and the water is not condensed but is removed as vapour with the flue gases. Under these conditions, the operative heat of combustion to be used is the net calorific value of the fuel at constant pressure. In this European Standard the net calorific value at constant volume is described as it requires less additional determinations.

This method is applicable to all kinds of sludges.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Determination of calorific value

Artikelnummer: STD-68273

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 32