Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15584:2007

Karaktärisering av slam - Vägledning för riskbedömning med speciellt avseende på användning och avyttring av slam

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15584:2007

Karaktärisering av slam - Vägledning för riskbedömning med speciellt avseende på användning och avyttring av slam
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The Scope of this document includes sludges from treating municipal, industrial and food processing wastewaters, sludge from treating raw water to make it potable, and other residues having similar potential environmental impacts.
The purpose of this document is to discuss risk assessment in general and especially as it has been applied to sludges for an audience of specialists and non-specialists. The objective is to set risk assessment in the context of policy making and operating sludge use and disposal.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15584:2007

Karaktärisering av slam - Vägledning för riskbedömning med speciellt avseende på användning och avyttring av slam
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of sludges - Guide to risk assessment especially in relation to use and disposal of sludges

Artikelnummer: STD-61488

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-06

Antal sidor: 88