Standard Svensk standard · SS-EN 13920-7

Aluminium och aluminiumlegeringar - Skrot - Del 7: Skrot av gjutgods

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies characteristics, chemical composition and metal yield of aluminium scrap consisting of aluminium castings in entire or fragmented pieces. Examples Production scrap from foundries, e.g. rejected pieces and risings. Collected castings of various alloys e.g. from maintenance or dismantling of vehicles, household appliances, industrial machinery etc. Selected whole castings, e.g. pistons, wheels.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34059

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-16

Antal sidor: 6