Standard Svensk standard · SS 4604866

Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 4604866:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4604866

Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller beräkning av riktvärden för spänningsinducerade vibrationer i byggnader. Dessa riktvärden skall användas vid bestämning av tillåtna vibrationsnivåer, gränsvärden, vid spänningsarbeten. Gränsvärdena är satta så att skador inte skall uppstå på närliggande byggnader. Standarden gäller alla slags sprängningsarbeten, såsom tunnlar, gruvor och bergtäkter, grund- och anläggningsarbeten. Riktvärdena tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på dem som vistas i byggnaderna, ej heller till de risker för skador uppstå i vibrationskänslig utrustning, såsom datorer med skivminnen, reläer, svepelektronmikroskop o. d. För sådan utrustning ger vederbörande tillverkare vägledning beträffande riktvärden. Riktvärdena avser toppvärdet av den vertikala svängningshastigheten.

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4604866

Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnaders påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 03

Internationell titel: Vibration and shock - Guidance levels for blasting-induced vibration in buildings

Artikelnummer: STD-10151

Utgåva: 2

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 4604866

Ersätts av: SS 4604866:2011