Standard Svensk standard · SS-EN 215:2019

Termostatstyrda radiatorventiler - Fordringar och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies definitions, requirements and test methods for thermostatic radiator valves referred to hereafter as thermostatic valves. This standard applies to two port thermostatic valves with or without pre-setting facility and thermostatic integrated valves with or without pre-setting facility for fitting to radiators in wet central heating installations up to a water temperature of 120 °C and a nominal pressure of PN 10. This standard further specifies the dimensions, the materials and the connection details of four series of straight and angle pattern thermostatic radiator valves of nominal pressure ≤ PN 10. This standard can be used as reference in a CEN/CENELEC Certification Mark System on thermostatic radiator valves.

Ämnesområden

Instrument för temperaturmätning (17.200.20) Centralvärme (91.140.10) Elektriska värmeapparater (97.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80016638

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-23

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 215:2004 , SS-EN 215:2004/A1:2006