Standard Svensk standard · SS-EN 13523-23:2015

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 23: Beständighet i fuktig atmosfär innehållande svaveldioxid

Status: Gällande

Omfattning
This Part of EN 13523 describes the procedure for determining the colour stability of an organic coating on a metallic substrate when exposed to humid atmospheres containing sulfur dioxide. This method has been designed to provide an accelerated test for evaluating the colour fastness of coil coated products in atmospheres containing sulfur dioxide (typical of industrial atmospheres).

Ämnesområden

Färg- och ljusmätning (17.180.20) Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 23: Resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide

Artikelnummer: STD-8014854

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-07-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13523-23