Standard Svensk standard · SS-EN 62059-32-1

Elmätare - Tillförlitlighet - Del 32-1: Hållbarhet - Provning av metrologiska egenskapers stabilitet med förhöjd temperatur

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62059-32-1

Elmätare - Tillförlitlighet - Del 32-1: Hållbarhet - Provning av metrologiska egenskapers stabilitet med förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elektricitet, magnetism, mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220) Provningsbetingelser Allmänt (19.020) Elinstallationer (91.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62059-32-1

Elmätare - Tillförlitlighet - Del 32-1: Hållbarhet - Provning av metrologiska egenskapers stabilitet med förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electricity metering equipment - Dependability - Part 32-1: Durability - Testing of the stability of metrological characteristics by applying elevated temperature

Artikelnummer: STD-3335242

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-12

Antal sidor: 16