Standard Svensk standard · SS-EN 61326-2-5

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 2-5: Särskilda fordringar - Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för fältutrustning med gränssnitt enligt IEC 61784-1

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Elektricitet (17.220.01) Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20) Övrigt (17.220.99) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01) Utsändning (33.100.10) Immunitet (33.100.20) Övrigt (33.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with interfaces according to IEC 61784-1

Artikelnummer: STD-3335532

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-02-15

Antal sidor: 19

Ersätter: SS-EN 61326-2-5