Standard Svensk standard · SS-ISO 9613-2:2006

Akustik - Dämpning av ljud under utbredning utomhus - Del 2: Beräkningsmetod (ISO 9613-2:1996, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation (ISO 9613-2:1996, IDT)

Artikelnummer: STD-45778

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-30

Antal sidor: 21