Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1683:2015

Akustik - Rekommenderade referensvärden för ljud- och vibrationsnivåer (ISO 1683:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies reference values used in acoustics, in order to establish a uniform basis for the expression of acoustical and vibratory levels.

The reference values are mandatory for use in acoustics for sounds in air and other gases, sounds in water and other liquids, and for structure-borne sound, but can also be used in other applications.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Preferred reference values for acoustical and vibratory levels (ISO 1683:2015)

Artikelnummer: STD-8014165

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-25

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 1683:2008