Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 17534-3:2015

Akustik - Mjukvara för beräkning av ljud utomhus - Del 3: Rekommendationer för kvalitetssäkrad implementering av ISO 9613-2 avseende mjukvara i enlighet med ISO 17534-1 (ISO/TR 17534-3:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 17534-3:2015

Akustik - Mjukvara för beräkning av ljud utomhus - Del 3: Rekommendationer för kvalitetssäkrad implementering av ISO 9613-2 avseende mjukvara i enlighet med ISO 17534-1 (ISO/TR 17534-3:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report contains additional recommendations for the calculation method of ISO 9613-2 that are agreed on to be implemented in software quality ensured test cases with detailed results that allow checking the correct implementation and forms to declare conformity with these requirements by a specified software product.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 17534-3:2015

Akustik - Mjukvara för beräkning av ljud utomhus - Del 3: Rekommendationer för kvalitetssäkrad implementering av ISO 9613-2 avseende mjukvara i enlighet med ISO 17534-1 (ISO/TR 17534-3:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 3: Recommendations for quality assured implementation of ISO 9613-2 in software according to ISO 17534-1 (ISO/TR 17534-3:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016810

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-19

Antal sidor: 72