Standard Svensk standard · SS 114305

Oförstörande provning - Induktiv provning - Stål - Rör

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10893-2:2011

Ämnesområden

Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Eddy current testing - Steel - Tubes

Artikelnummer: STD-5899

Utgåva: 2

Fastställd: 1984-11-15

Antal sidor: 3

Ersätts av: SS-EN ISO 10893-2:2011