Standard Svensk standard · SIS 112152

Dragprovstav typ RT. Sandgjuten provstav av kopparlegering

Status: Gällande

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Sand cast test piece type RT of copper casting alloy

Artikelnummer: STD-952

Utgåva: 2

Fastställd: 1977-01-01

Antal sidor: 2