Standard Svensk standard · SS-EN 15703-2:2014

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av manganhalt - Del 2: Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the manganese content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products.
The method is applicable to products having manganese mass fractions between 0,001 0 % and 6,0 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-104944

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 24