Standard Svensk standard · SS-EN 12441-4

Zink och zinklegeringar - Kemisk analys - Del 4: Bestämning av järn i zinklegeringar - Spektrofotometrisk metod

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a spectrophotometric method for the determination of iron in zinc alloys. It is applicable to the products specified in EN 1774 and EN 12844. It is suitable for the determination of iron contents (mass fractions) between 0,01 % and 0,1 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33883

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 8