Standard Svensk standard · SS-EN 10059

Varmvalsad fyrkantstång av stål - Dimensioner och toleranser för form och dimensioner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the nominal dimensions and the tolerances on dimensions and shape of hot-rolled finished square steel bars for general purposes.

Ämnesområden

Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled square steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions

Artikelnummer: STD-34825

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-14

Antal sidor: 10

Ersätter: SMS 267 , SS 212325