Standard Svensk standard · SS-EN ISO 683-17:2014

Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål - Del 17: Kullagerstål (ISO 683-17:2014)

Status: Gällande

Omfattning
1.1 This part of ISO 683 specifies the technical delivery requirements for five groups of wrought ball and roller bearing steels as listed in Table 3, namely
— through-hardening bearing steels (steels with about 1 % C and 1 % to 2 % Cr),
— case-hardening bearing steels,
— induction-hardening bearing steels (unalloyed and alloyed),
— stainless bearing steels, and
— high-temperature bearing steels.

1.2 This part of ISO 683 applies to the products and heat-treatment conditions given in Table 1 and the surface conditions given in Table 2.

1.3 In addition to this part of ISO 683, the general technical delivery requirements of ISO 404 are applicable.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Specialstål (77.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels (ISO 683-17:2014)

Artikelnummer: STD-103400

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-02

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 683-17