Standard Svensk standard · SS-EN 10137-2

Plåt och bredplattstång av höghållfast konstruktionsstål i seghärdat eller utskiljningshärdat tillstånd - Del 2: Leveransbestämmelser för seghärdat stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-6:2004 , SS-EN 10025-1:2004

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18115

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 10025-6:2004 , SS-EN 10025-1:2004