Standard Svensk standard · SS-EN 10137-1

Plåt och bredplattstång av höghållfast konstruktionsstål i seghärdat eller utskiljningshärdat tillstånd - Del 1: Allmänna leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-6:2004 , SS-EN 10025-1:2004

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18114

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 142614 , SS 142615 , SS 142624 , SS 142625

Ersätts av: SS-EN 10025-6:2004 , SS-EN 10025-1:2004