Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9444-2:2010

Kontinuerligt varmvalsat rostfritt stål - Toleranser för dimensioner och form - Del 2: Breda band och plåt (ISO 9444-2:2009)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9444-2:2010

Kontinuerligt varmvalsat rostfritt stål - Toleranser för dimensioner och form - Del 2: Breda band och plåt (ISO 9444-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 9444 specifies the tolerances on dimensions and form for continuously hot-rolled stainless steel wide strip in actual widths from 600 mm to 2 500 mm and for sheet/plate cut from such strip.

Ämnesområden

Specialstål (77.140.20) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9444-2:2010

Kontinuerligt varmvalsat rostfritt stål - Toleranser för dimensioner och form - Del 2: Breda band och plåt (ISO 9444-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rostfria stål och trådprodukter, SIS/TK 135

Internationell titel: Continuously hot-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 2: Wide strip and sheet/plate (ISO 9444-2:2009)

Artikelnummer: STD-74366

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-14

Antal sidor: 24