Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9444-2:2010

Kontinuerligt varmvalsat rostfritt stål - Toleranser för dimensioner och form - Del 2: Breda band och plåt (ISO 9444-2:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9444 specifies the tolerances on dimensions and form for continuously hot-rolled stainless steel wide strip in actual widths from 600 mm to 2 500 mm and for sheet/plate cut from such strip.

Ämnesområden

Specialstål (77.140.20) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rostfria stål, SIS/TK 135

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74366

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-14

Antal sidor: 24