Standard Svensk standard · SS-EN 10210-1:2006

Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard specificerar tekniska leveransbestämmelser för cirkulära, kvadratiska, rektangulära eller elliptiska varmformade konstruktionsrör, med eller utan efterföljande värmebehandling, eller kallformade med efterföljande värmebehandling för att uppnå motsvarande metallurgiska tillstånd som det som erhålls i den varmformade produkten.

Fordringar för tolerans, dimensioner och tvärsnittsdata finns i EN 10210-2.

ANM. Ett flertal stålsorter specificeras i denna standard och användaren skall välja ut den stålsort som är lämplig för den avsedda användningen och driftförhållandena. Stålsorter och mekaniska egenskaper motsvarar stålsorterna i EN 10025-2 och EN 10025-3.

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70) Stålrör (77.140.75) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-68891

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-04-28

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 10210-1:2006

Ersätter: SS-EN 10210-1