Standard Svensk standard · SS-EN 10210-1:2006

Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70) Stålrör (77.140.75) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-45152

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-04-28

Antal sidor: 39

Finns även på: SS-EN 10210-1:2006

Ersätter: SS-EN 10210-1