Standard Svensk standard · SS-EN 10055

Varmvalsad liksidig T-profil av stål med avrundadövergång och kant - Dimensioner och toleranser för form och dimensioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot-rolled steel equal flange tees with radiused root and toes - Dimensions and tolerances on shapeand dimensions

Artikelnummer: STD-18120

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 212720