Standard Svensk standard · SS-EN 10268

Kallvalsade platta produkter av höghållfasta mikrolegerade stål för kallformning - Allmänna leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10268:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10268

Kallvalsade platta produkter av höghållfasta mikrolegerade stål för kallformning - Allmänna leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Avsikten med denna europastandard är att definiera kemiska och mekaniska
egenskaper och kontrollvillkor för kallvalsade platta produkter av höghållfasta
mikrolegerade stål för kallformning. Inkluderade stål är av typen höghållfasta
låglegerade stål (HSLA), där den främsta hållfasthetshöjande mekanismen är
finfördelade föreningar av mikrolegeringsämnena Nb, Ti eller V.
Denna europastandard gäller för kallvalsade platta produkter med tjocklek mindre
än eller lika med 3 mm.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10268

Kallvalsade platta produkter av höghållfasta mikrolegerade stål för kallformning - Allmänna leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold-rolled flat products of high yield strength micro-alloyed steels for cold forming - General delivery conditions

Artikelnummer: STD-25014

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-21

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 10268:2006