Standard Svensk standard · SS-EN 10202

Kallvalsade förtenta produkter - Elektrolytförtent tunnplåt och elektrolytiskt krom/kromoxidbelagt stål

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 10202/AC:2004

Omfattning
This European Standard specifies requirements for tinmill products in the form of sheets or coils forsubsequent cutting into sheets. Tinmill products consist of single and double reduced low carbon mildsteel electrolytically coated with either tin (tinplate) or chromium/chromium oxide (ECCS).

Single reduced tinmill products are specified in nominal thicknesses that are multiples of 0,005 mmfrom 0,17 mm up to and including 0,49 mm. Double reduced tinmill products are specified in nominalthicknesses that are multiples of 0,005 mm from 0,13 mm up to and including 0,29 mm.

This European Standard applies to coils and sheets cut from coils in nominal minimum widths of600 mm.

NOTEStandard width coils for specific uses, e.g. tabstock, may be slit into narrow strip for supply in coilform.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic chromium/chromium oxide coated steel

Artikelnummer: STD-31272

Utgåva: 2

Fastställd: 2001-10-19

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 10203 , SS-EN 10202