Standard Svensk standard · SS-EN 10029:2010

Varmvalsad stålplåt med tjocklek 3 mm eller större - Toleranser för dimensioner och form

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies tolerances on dimensions and shape for hot-rolled non-alloy and alloy steel plates with the following characteristics:
a) Nominal thickness: 3 mm = t = 400 mm;
b) Nominal width: w = 600 mm.

Tolerances for products of width w

This European Standard applies, but is not limited, to steel grades defined in EN 10025-2 to EN 10025-6:2004+A1:2009, EN 10028-2 to EN 10028-6, EN 10083-2 and EN 10083-3, EN 10084, EN 10085, EN 10149-2 and EN 10149-3, EN 10207 and EN 10225 (see also Annex A). It does not apply to stainless steels.

This European Standard does not include round plates, custom-made plates, chequer or bulb plate for flooring and wide flats.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions and shape

Artikelnummer: STD-76126

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10029