Standard Svensk standard · SS-EN 723:2009

Koppar och kopparlegeringar - Förbränningsmetod för bestämning av kolhalten på innerytan i kopparrör och kopplingar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a combustion method for determining the carbon content, if any, on the inner surface of tubes of copper or fittings of copper or copper alloys.

This standard applies only to seamless, round copper tubes as specified for example in EN 1057 and EN 13348 or fittings of copper or copper alloys as specified in EN 1254 (all parts).

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30) Kopparprodukter (77.150.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Combustion method for determination of the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings

Artikelnummer: STD-69594

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 723