Standard Svensk standard · SS-EN 15616:2012

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av kadmiumhalt - Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the cadmium content of copper and copper alloys in the form of unwrought, wrought and cast products. The method is applicable to products having a cadmium mass fractions between 0,000 5 % and 0,1 %.

Ämnesområden

Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Artikelnummer: STD-88210

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-01

Antal sidor: 24